رویه ارسال سفارش در نود و نه موبایل

پس از ثبت سفارش و طی کردن مراحل ارسال انجام میگیرد و سفارش به ادرس ثبت شده ارسال و به خریدار یا فامیل درجه یک تحویل داده میشود